120160135_385531262841511_2678458949147921712_n.jpg

Azbest

Jeśli posiadacie Państwo wyroby azbestowe pamiętajcie, aby każdego roku do dnia 31 stycznia  przekazać  informację do urzędu gminy o ilości i rodzaju wyrobów azbestowych za pomocą formularza. Formularz należy złożyć w sekretariacie Urzędu Gminy Pomiechówek. Każdy właściciel posiadający na dachu wyroby azbestowe ma obowiązek cyklicznie wykonywać „Ocenę stanu i możliwości bezpiecznego wykorzystania wyrobów zawierających azbest”.  W przypadku  pozyskania przez gminę środków zewnętrznych na  utylizację wyrobów azbestowych mieszkańcy, którzy przekazali informację  o posiadanych  przez siebie wyrobach azbestowych, mogą ubiegać  się o ich bezpłatny odbiór i przekazanie do utylizacji. Podstawowe informacje dotyczące wyrobów azbestowych zlokalizowanych na terenie gminy można znaleźć w Programie usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Pomiechówek.

Informacja WFOŚiGW- azbest.jpg [190.09 KB]