ZZK_8595.jpg

Program "Czyste Powietrze"

czyste_powietrze_logo_v12-02-1.png [19.50 KB]

Czyste Powietrze to program, którego celem jest poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej budynków mieszkalnych jednorodzinnych. W punkcie można dowiedzieć się o rodzajach przedsięwzięć, na które można uzyskać dofinansowanie, jak również uzyskać pomoc w wypełnieniu wniosku o dofinansowanie na wymianę źródeł ciepła i termomodernizację budynku – wymianę okien, drzwi zewnętrznych czy ocieplenie ścian.

Punkt konsultacyjno-informacyjny znajduje się w budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Pomiechówku przy ul. Kilińskiego 1 (II piętro) i jest czynny po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym:

  • poniedziałek w godzinach 10:30 – 15:30
  • wtorek w godzinach 10:30 – 15:30


Dane w zakresie ilości wniosków złożonych w programie Czyste Powietrze oraz liczbie zrealizowanych przedsięwzięć na terenie Gminy Pomiechówek

Gmina

Liczba złożonych wniosków o dofinansowanie

Liczba zawartych umów

Liczba zrealizowanych przedsięwzięć

Kwota wypłaconych dotacji

 Pomiechówek

254

205

121

2 125 447,85

Zachęcamy do zapoznania się z najnowszym Programem „Czyste Powietrze” oraz do składania wniosków o dofinansowanie. Wspólnie dbajmy o czyste powietrze.

Link do strony programu: https://czystepowietrze.gov.pl/

Link do bieżących materiałów informacyjnych: https://czystepowietrze.gov.pl/do-pobrania/

ZZK_8595.jpg [700.32 KB]