smieci_20220203114915.jpg

PSZOK

Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych mieści się w Nowym Modlinie 45. Każdy właściciel nieruchomości położonej na terenie gminy Pomiechówek w ramach opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, może nieodpłatnie oddać niżej wymienione odpady:

 • szkło
 • papier i tektura, tekstylia
 • tworzywa sztuczne, metale i opakowania wielomateriałowe
 • odpady budowlane z drobnych remontów 
 • odpady zielone (trawa, liście i  rozdrobnione gałęzie)
 • odpady wielkogabarytowe
 • zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny
 • zużyte opony
 • odpady problemowe (świetlówki, baterie i akumulatory, opakowania po farbach i   lakierach, tonery itp.)

Warunkiem przekazania odpadów jest okazanie dowodu dokonania opłaty za ostatni miesiąc z tytułu gospodarowania odpadami.

Godziny otwarcia:

 • poniedziałek-piątek w godzinach: 8:00-16:00
 • sobota w godzinach: 10:00-16:00


UWAGA! W Punkcie Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych nie są przyjmowane zmieszane odpady komunalne.