smieci_20220203114915.jpg

Rejestr działalności regulowanej

Wpis do Rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych jest obowiązkowy dla każdego przedsiębiorcy, który prowadzi działalność w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.

Podmioty wpisane do rejestru działalności regulowanej.jpg [208.79 KB]