ZZK_8312.JPG

Plan gospodarki niskoemisyjnej

Gmina Pomiechówek opracowała plan gospodarki niskoemisyjnej. Jest to dokument strategiczny, którego celem jest podniesienie efektywności energetycznej, zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł energii, a także redukcja emisji gazów cieplarnianych. Plan ten zawiera informacje o ilości wprowadzanych do powietrza gazów cieplarnianych na terenie gminy, podając jednocześnie propozycje konkretnych i efektywnych działań ograniczających te ilości. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem. W załączniku udostępniamy plan gospodarki niskoemisyjnej opracowany dla naszej gminy.