Błędówko.jpg

Błędówko

Błędówko to sołectwo z małą gęstością zabudowania. Krajobraz stanowią przede wszystkim pola uprawne. Miejscowość o tej samej nazwie pojawia się już na początku XIX wieku. Można tu zobaczyć dwie ciekawe, murowane kapliczki.

Sołtys - Paweł Kowalski – ul. Zielony Szlak 30 - tel. 607 695 576

Rada Sołecka:

  1. Joanna Bafeltowska
  2. Rafał Wojda
  3. Grażyna Bochenek