Kikoły (2).jpg

Kikoły

Kikoły to sołectwo położone nad Narwią, z rozległymi polami do samych lasów pomiechowskich. O bogatej przeszłości miejscowości świadczy fakt, że znajdowała się tu szkoła oraz wiele przedwojennych drewnianych domów. Ciekawostka jest zabytkowy cmentarzyk żołnierzy niemieckich z I wojny światowej. Wysoka skarpa z pięknym widokiem na Narew, została zasiedlona przez licznych letników. Na terenie sołectwa, na posesjach prywatnych znajduje się kilka okazałych drzew, pomników przyrody.

Sołtys - Danuta Bukała, Kikoły 96, tel. 577-544-692

Rada Sołecka:

  1. Paulina Kutrowska
  2. Jakub Śmieszny
  3. Tomasz Borzym