IMG_20210912_104836_DxO.jpg

Nowy Modlin

Nowy Modlin to sołectwo obejmujące dawny PGR, po którym pozostało osiedle bloków, a także część terenów PomInvest, zachęcających duże firmy do inwestycji na terenie gminy Pomiechówek. To również miejscowość z zabudową jednorodzinną oraz osiedlem starych bloków, zwianych dawniej z POMem. W XIX wieku,  na terenie Nowego Modlina zamieszkiwali ewangelicy wspomagający budowę Twierdzy Modlin. Byli stopniowo wysiedlani z tego terenu przed I i po II wojnie światowej. Śladem po nich jest niewielki cmentarz ewangelicki.

Sołtys - Paulina Głogowska, Nowy Modlin 14A, tel.  513-660-617

Rada Sołecka:

  1. Olga Wójcik
  2. Anna Sosnowska
  3. Monika Grymuza