k_p2.jpg

Pomiechowo

Pomiechowo to najstarsza część gminy, jej kolebka. Znajduje się tu kościół parafialny św. Anny oraz cmentarz parafialny z mogiłą zbiorową z 1920 roku, mogiła z 1939 roku oraz ofiar Fortu III. Najstarsze nagrobki pochodzą z początku XIX wieku. Położony na wzgórzu nad Wkrą budynek kościoła jest najstarszą budowlą w gminie. Pomiechowo, to też łąki, ciągnące się prawie do samego ujścia Wkry do Narwi. To między innymi tu rozgrywała się bitwa pod Czarnowem w 1806 roku.

Sołtys - Małgorzata Różycka – Pomiechowo ul. Plac Św. Anny 5 - tel. 664 576 688

Rada Sołecka:

  1. Krzysztof Kołodziejski
  2. Krzysztof Kostro-Olechowski
  3. Piotr Jarkowski
  4. Agnieszka Grzegorzewska
  5. Wioletta Kos