ZZK_8175_20220207111834.jpg

Stare Orzechowo

Stare Orzechowo to sołectwo pięknie położone na skarpie nad Narwią. Znajduje się tu most zbudowany w 1939 roku i zniszczony na początku wojny, następnie odbudowany na potrzeby rurociągu „Przyjaźń”. Działki letniskowe pomieszane są tu z zabudowaniami gospodarskimi. Wśród pól znajdziemy liczne sady. Sołectwo jako jedyne w gminie posiada swoją kaplicę, należącą do parafii Pomiechowo. Dumą sołectwa jest Szkoła Podstawowa.

Rada Sołecka:
1. Marcin Gągolewski – przewodniczący Rady Sołeckiej
2. Agnieszka Składanek
3. Krystyna Affek