ZZK_8175_20220207111834.jpg

Stare Orzechowo

Stare Orzechowo to sołectwo pięknie położone na skarpie nad Narwią. Znajduje się tu most zbudowany w 1939 roku i zniszczony na początku wojny, następnie odbudowany na potrzeby rurociągu „Przyjaźń”. Działki letniskowe pomieszane są tu z zabudowaniami gospodarskimi. Wśród pól znajdziemy liczne sady. Sołectwo jako jedyne w gminie posiada swoją kaplicę, należącą do parafii Pomiechowo. Dumą sołectwa jest Szkoła Podstawowa.

Sołtys -Agnieszka Nagel, Stare Orzechowo 18, tel. 881-269-944

Rada sołecka:

  1. Marcin Gągolewski
  2. Agnieszka Składanek
  3. Adam Bożym