Wola Błędowska.jpg

Wola Błędowska

Wola Błędowska to sołectwo położone na zachodnim krańcu gminy. Przed II wojną zamieszkiwali tu ewangelicy, głównie pochodzenia niemieckiego. Sołectwo ma małą gęstość zabudowań. Położone na pagórkowatych polach, pokrytych wszechobecnymi kamieniami o różnej wielkości, prezentuje typowy krajobraz morenowy.

Sołtys - Agnieszka Winnik – ul. Lazurowa 17 - tel. 509 361 002

Rada Sołecka:

  1. Maciej Winnik
  2. Bożena Jochman
  3. Marek Oraczewski