image00020.jpeg

Zapiecki

Zapiecki to sołectwo typowo rolnicze, położone w najwyższej części gminy. Gospodarstwa porozrzucane są po terenie, którego granicę stanowi wschodnia ściana lasów pomiechowskich. Dużą powierzchnię upraw zajmują sady. Ich potencjał wykorzystuje tłocznia soków.

Sołtys - Krzysztof Bieńkowski – Zapiecki 6 - tel. 601 274 852

Rada Sołecka:

  1. Tomasz Bieńkowski
  2. Joanna Kamińska-Sternik
  3. Agnieszka Szkop
  4. Sylwia Małachowska