Niebieski szlak (3).jpg

Niebieski szlak

Niebieski szlak zwany szlakiem krajobrazowym, jest jednym z piękniejszych i urokliwszych szlaków na terenie Mazowsza. Został poprowadzony wzdłuż rzeki Wkry. W obrębie gminy Pomiechówek ma długość około 12 km. Podczas wędrówki, zanim szlak poprowadzi na typową leśną ścieżkę, warto zwrócić uwagę na znajdujące się w centrum Pomiechówka: figurę św. Anny, pomnik przyrody liczący ok. 200 lat – sosnę Annę, oraz pomnik poświęcony ofiarom Fortu III. Następnie szlak wchodzi w las i mijając teren Parku Dolina Wkry, prowadzi malowniczą, leśną ścieżkę pełną zakrętów, miejscami biegnącą raz w górę, raz w dół, aż dociera do pierwszego punktu widokowego na rzekę, naprzeciwko Jednostki Wojskowej. Dalej szlak prowadzi ciekawym fragmentem typowej doliny Wkry, gdzie uwagę zwracają monumentalne topole i ślady działalności bobrów podgryzających drzewa. Kontynuując wędrówkę, przechodzimy przez szosę i szlak wspina się w górę, aż lasem doprowadza z powrotem w dół, nad rzekę, a następnie do kładki w Kosewku, miejsca z nietuzinkowym widokiem na Wkrę, gdzie stał jeszcze do lat 80-tych, drewniany młyn. Prowadząc dalej leśną aleją, wzdłuż rzeki, mija lewobrzeżną część Rezerwatu Dolina Wkry. Ta część Rezerwatu, to teren raczej płaski, chroniący las łęgowy. Zwracają tu również uwagę okazałe buki, wyróżniające się na tle innych drzew szarą, gładką korą. Za Rezerwatem, szlak malowniczo skręca w różne strony doprowadzając do kolejnych punktów widokowych na stromym zboczu, z których rozpościera się piękny widok na meandrującą rzekę. Gdy dochodzimy do wsi Goławice Pierwsze, szlak wychodzi z lasu i prowadzi nadbrzeżnymi łąkami, skąd skręca w górę do szosy w Goławicach Pierwszych i dalej biegnie drogą przez wieś, pomiędzy zabudowaniami. Gdy ponownie dochodzi do rzeki, kończy się teren gminy Pomiechówek. Dalej prowadzi równie malowniczym, nadrzecznym odcinkiem do Cieksyna, gdzie można zwiedzić zabytkowy kościół i Szlak Kolorowych Drzew. Niebieski szlak jest nietuzinkowy i bardzo atrakcyjny, przyjazny dla rodzin z dziećmi. Z miejscowości, przez które prowadzi, można wrócić do centrum Pomiechówka.