Goławice_20220202091054.jpg

Zielony szlak

Zielony szlak jest szlakiem krajobrazowym. Zaczyna się koło zapory w Dębem, po czym wchodzi do gminy Pomiechówek w miejscowości Stare Orzechowo, na łąkach rozciągających się nad Narwią. Biegnie przez środek miejscowości, żeby znów zejść nad rzekę obok bardzo ciekawego miejsca, gdzie znajduje się most dawnej linii kolejowej, służący obecnie rurociągowi „Przyjaźń”. Nad rzeką widać leżące pozostałości jednego z wysadzonych w 1939 roku filarów. Przebiegała tędy linia kolejowa, łącząca Legionowo i Nasielsk, zniszczona zaraz po otwarciu w sierpniu 1939 roku. Dalej szlak prowadzi wąwozem do drogi 62 i skręca w las. Długi, prowadzący lasem odcinek, obejmuje wędrówkę między innymi przez obszar Natura 2000 „Świetliste dąbrowy i grądy Jabłonnej”. Są to lasy z przewagą dębów w drzewostanie, które przepięknie przebarwiają się jesienią. Po drodze znajduje się miejsce wypoczynku z zadaszoną wiatą oraz dwie drogi prowadzące do miejscowości Wólka Kikolska. Po ponad pięciokilometrowym odcinku, szlak wychodzi na skraj lasu i prowadzi do stacji kolejowej Brody Warszawskie, skąd można złapać pociąg, w kierunku Warszawy lub Nasielska. Część szlaku wzdłuż lasu, ociera się o ogrodzony drutem kolczastym teren wojskowy, gdzie absolutnie nie można wchodzić. Za stacją, po krótkim odcinku wzdłuż torów, spotykamy teren Fortu XV „Carski Dar”, jednego z zewnętrznych pierścieni Twierdzy Modlin (informacje w ZABYTKACH). Teren Fortu jest niedostępny. Po krótkim odcinku, szlak znowu wchodzi w las i doprowadza do miejscowości Goławice Drugie, a następnie do kładki na Wkrze w Kosewku. Jest to ciekawy punkt widokowy na rzekę. Z kładki trzeba skręcić w prawo i ulicą Rzeczną szlak dochodzi do Rezerwatu Dolina Wkry. Z tej strony rzeki, Rezerwat chroni grąd środkowoeuropejski i zboczowy. Wysoką skarpę porastają nachylające się ku rzece drzewa, w większości dęby i sosny. Ten kawałek lasu, ze względu na nietuzinkowe warunki, roślinność, ukształtowanie terenu, jest też obszarem Natura 2000. Z Rezerwatu, trasa prowadzi jednym z wąwozów na szosę, która przebiega przez powstałą w średniowieczu miejscowość Szczypiorno. Znajdują się tutaj ciekawe kapliczki i krzyże przydrożne. Przechodząc obok Leśnictwa Szczypiorno, warto zwrócić uwagę jeden z miejscowych pomników przyrody - okazały jesion wyniosły. Potem na ostrym zakręcie, szlak skręca w polną drogę i na granicy lasu, żegna się z gminą Pomiechówek. Dalej prowadzi częściowo lasem, częściowo polami i dochodzi do miejscowości Zaręby. Szlak przeznaczony jest przede wszystkim dla miłośników wędrówek po lesie, zaprawionych w pokonywaniu długich tras. Odcinek przez teren gminy, to około 20 km.