Turystyka i sport

Turystyka i sport

Atutem gminy jest jakość środowiska przyrodniczego; istnienie na jej terenie dwóch rezerwatów: leśnego oraz przyrody, obszaru Natura 2000 oraz Warszawskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu. Przez teren gminy przepływają dwie rzeki - Wkra oraz Narew.

Intensyfikujemy działania związane z wykorzystaniem naturalnych walorów krajobrazowo-przyrodniczych oraz rozwojem turystyki i rekreacji na terenie gminy. Tylko w roku 2014 r. na zadania związane z tworzeniem bazy turystycznej wydamy pół miliona złotych. Park linowy, wypożyczalnia rowerów, urządzenia do crossfitu. Już dziś zapraszamy do korzystania z atrakcji turystycznych: partia golfa, spływ kajakowy, a może spacer leśną ścieżką dydaktyczną? Mapa turystyczna

Jesteśmy członkiem Lokalnej Organizacji Turystycznej Trzech Rzek www.3rzeki.pl

 

 

 

Wspierają nas:

 

 

 

 

Kalendarz Wydarzeń

Informujemy, że Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez Urząd Gminy Pomiechówek jako Administratora danych, w celu zrealizowania sprawy, w której się z nami kontaktujesz. Twoje dane będziemy przechowywać do czasu zrealizowania sprawy, w której się z nami kontaktujesz i wygaśnięcia ewentualnych roszczeń z nią związanych. Przysługuje Ci prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii, poprawienia, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, wniesienia skargi do organu nadzorczego oraz do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w każdym czasie. Podanie danych jest dobrowolne, jednak jeżeli tego nie zrobisz nie będziemy mogli się z Tobą skontaktować, a tym samym – załatwić sprawy, w której się z nami kontaktujesz. Dane kontaktowe do inspektora danych osobowych: iod.pomiechowek@rodowsamorzadach.pl